Türkçe Özet

Dünya Tasarım Başkenti 2020 adaylarından biri olan İzmir şehri, tasarıma yönelik vizyonunu Dünya Tasarım Örgütü ile işbirliği içinde sürdürüyor. Dünya Tasarım Başkenti 2020 başvurusunu yapan kurum olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi, bu yıl Dünya Tasarım Konuşmaları (World Design Talks-WDT) ve Dünya Endüstriyel Tasarım Günü (World Industrial Design Day-WIDD) etkinliklerini Dünya Tasarım Örgütü İzmir üyeleri ve İzmir’deki tasarım çevreleriyle iletişim içinde planlıyor.

Katılımcı bir dizi ortak çalışma sonucunda İzmir’de gerçekleştirilecek olan Dünya Tasarım Konuşmaları’nın teması, “birlikte yaşamak (co-living)” olarak belirlenmiştir. Hem küresel ölçekte önemli bir meseleye işaret eden, hem de yerel ölçekte şehrin farklı gündemleri üzerine birlikte çalışılabilecek bir konu olan “birlikte yaşamak” teması İzmir’e atfedilen birlikte yaşama kültürünün zenginliğine işaret etmesi açısından ayrıca önemli. Bu bir günlük etkinlikte “birlikte yaşamak (co-living)” teması; “doğa ile birlikte yaşamak”, “toplumda birlikte yaşamak”, “şehirde birlikte yaşamak”, “tarihsel mirasla birlikte yaşamak”, “teknolojiyle birlikte yaşamak” başlıkları altında ele alınacaktır. Dünya Tasarım Konuşmaları, “birlikte yaşamak” temasının kavramsal boyutta, tasarımla ilişkisi açısından ve İzmir’deki kültürel boyutuyla ele alındığı konuşmalarla başlayıp, alt başlıkların ele alındığı çalıştayla devam edecek; Dünya Endüstriyel Tasarım Günü kutlamasıyla tamamlanacaktır. Konuşmalar için Türkçe’den İngilizce’ye çeviri sağlanacak; çalıştay ise İngilizce yürütülecektir.

Dünya Tasarım Konuşmaları (WDT) ve Dünya Endüstriyel Tasarım Günü (WIDD) kutlaması etkinlikleri, Dünya Tasarım Örgütü (WDO) Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 29 Haziran 2018 Cuma günü, 08:30-21:00 saatleri arasında, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.